Upute za prijavu sažetaka

You are here:

UPUTE ZA PISANJE SAŽETAKA

Molimo Vas da koristeći navedene obrasce pošaljete Vašu prijavu

prijava@kongresfarmaceuta.ba 

najkasnije do 15.10.2023. godine.

Sažetak se dostavlja napisan na jednom od službenih jezika BiH i engleskom jeziku. 

Obrasci

Obrazac za predavače

Obrazac za studente