Upute za poster prezentacije

You are here:

Poster sesija je zakazana za drugi dan Kongresa, u periodu pauze za ručak.

Tokom planiranog vremena za prezentaciju postera od prezentatora se očekuje da budu kod svojih postera i diskutuju o svom radu.

Svi izlagači bi trebali donijeti postere za postavljanje u četvrtak ujutro, 9. novembra.

Posteri treba da budu postavljeni najkasnije do 17:00 sati, 9. novembra i dostupni za razgledanje do 11. novembra.

 

PRIPREMA POSTERA

Poster treba biti izrađen u standardnom formatu A0 (118,9 cm x 84,1 cm) – portretni format.

Naslov sažetka, autor(i) i afilijacija(e) treba da se pojave na vrhu postera.

Sadržaj bi trebao biti čitljiv sa udaljenosti od 2 m.

 

NAGRADA ZA NAJBOLJI POSTER

Nagrada za najbolji poster će biti dodijeljena najboljem posteru koji ocijeni Naučni odbor

Dobitnik nagrade za najbolji  poster će biti proglašen na završnoj ceremoniji