Upute za oralne prezentacije

You are here:

Molimo provjerite svoju kongresnu temu u finalnom programa kako biste pronašli satnicu vaše oralne prezentacije.

Sve prezentacije moraju biti postavljene i testirane u sali.

Radno vrijeme sale je: 08:30-18:00.

Predavači moraju dostaviti fajlove sa prezentacijama najmanje 1 sat prije poslijepodnevne sesije ili dan prije jutarnje sesije.

Podsjećamo da je vrijeme za izlaganje strogo ograničeno, te da su moderatori sesija zaduženi da osiguraju da se to poštuje.

 

Smjernice za prezentaciju

Svaka prezentacija mora biti u pejzažnom formatu 16/9.

Vaša prezentacija bi trebala biti imenovana na način: prezime_ime.ppt

Biće prihvaćene samo prezentacije za računare (Windows najnovije verzije) i prezentacije kompatibilne sa računarom (bez UNIX-a). Da biste izbjegli probleme kompatibilnosti između PC-a i MAC-a, koristite fontove zajedničke i za PC i MAC.

 

Nagrada za najbolju oralnu prezentaciju

Nagrada će biti dodijeljena za najbolju oralnu prezentaciju prema ocijeni Naučnog odbora

Dobitnik nagrade će biti proglašen na završnoj ceremoniji.