Teme

You are here:

KOMPETENCIJE FARMACEUTA – OD DIZAJNA LIJEKOVA DO USPJEŠNOG TRETMANA BOLESTI

SESIJA 1: IZAZOVI U FARMACIJI

1.1. Farmaceutska kemija i dizajn lijekova

1.2. Toksikologija i sanitarna hemija

1.3. Farmaceutska tehnologija i kozmetologija

1.4. Izolacija prirodnih ljekovitih spojeva

1.5. Mikrobiologija

SESIJA 2: MODERNI FARMACEUTI U PREVENCIJI I LIJEČENJU

2.1. Fitofarmacija

2.2. Dodaci prehrani, dijetarne intervencije, nutricionizam

2.3. Klinička farmacija

2.4. Prevencija i terapija zaraznih i nezaraznih bolesti

2.5. Apotekarstvo (javno i bolničko)

SESIJA 3: INOVATIVNE TERAPIJE U FOKUSU

3.1. Primjenjena biokemija

3.2. Molekularna biologija

3.3. Genetika

3.4. Novi terapijski sustavi

SESIJA 4: KOMPETENCIJE FARMACEUTA

4.1. Homeopatija

4.2. Komunikacijske vještine

4.3. Organizacija i upravljanje

4.4. Personalizirana farmacija

SESIJA 5: ODRŽIVA FARMACIJA – PRILIKE I IZAZOVI

3.1. Farmaceutska njega

3.3. Socijalna farmacija

3.4. Regulativa u farmaciji

3.5. Javno zdravstvo i društvena farmacija

3.6. Farmaceutski menadžment i farmakoekonomika