Упуте за пријаву сажетака

You are here:

УПУТЕ ЗА ПИСАЊЕ САЖЕТАКА

Молимо Вас да користећи наведене обрасце пошаљете Вашу пријаву

prijava@kongresfarmaceuta.ba 

најкасније до 15.10.2023. године.

Сажетак се доставља написан на једном од службених језика БиХ и енглеском језику.

Обрасци

Образац за предаваче

Образац за стундете