Теме

You are here:

КОМПЕТЕНЦИЈЕ ФАРМАЦЕУТА – ОД ДИЗАЈНА ЛИЈЕКОВА ДО УСПЈЕШНОГ ТРЕТМАНА БОЛЕСТИ

СЕСИЈА 1: ИЗАЗОВИ У ФАРМАЦИЈИ

1.1. Фармацеутска кемија и дизајн лијекова

1.2. Токсикологија и санитарна хемија

1.3. Фармацеутска технологија и козметологија

1.4. Изолација природних љековитих спојева

1.5. Микробиологија

СЕСИЈА 2: МОДЕРНИ ФАРМАЦЕУТИ У ПРЕВЕНЦИЈИ И ЛИЈЕЧЕЊУ

2.1. Фитофармација

2.2. Додаци прехрани, дијетарне интервенције, нутриционизам

2.3. Клиничка фармација

2.4. Превенција и терапија заразних и незаразних болести

2.5. Апотекарство (јавно и болничко)

СЕСИЈА 3: ИНОВАТИВНЕ ТЕРАПИЈЕ У ФОКУСУ

3.1. Примјењена биокемија

3.2. Молекуларна биологија

3.3. Генетика

3.4. Нови терапијски сустави

СЕСИЈА 4: КОМПЕТЕНЦИЈЕ ФАРМАЦЕУТА

4.1. Хомеопатија

4.2. Комуникацијске вјештине

4.3. Организација и управљање

4.4. Персонализирана фармација

СЕСИЈА 5: ОДРЖИВА ФАРМАЦИЈА – ПРИЛИКЕ И ИЗАЗОВИ

3.1. Фармацеутска њега

3.3. Социјална фармација

3.4. Регулатива у фармацији

3.5. Јавно здравство и друштвена фармација

3.6. Фармацеутски менаџмент и фармакоекономика