Котизацијe

You are here:

РАНА КОТИЗАЦИЈА до 01.11.2023. године

400 KM са ПДВ-ом

КАСНА КОТИЗАЦИЈА до 09.11.2023. године

450 KM са ПДВ-ом

СТУДЕНТСКА КОТИЗАЦИЈА

150 KM са ПДВ-ом

Уплата котизација на:

број рачуна 1341010310000192

АСА БАНКА

Фра Анђела Звиздовића 1

71000 Сарајево, БиХ

Напомена: рачун је активан од 04.09.2023. године