Predavači

You are here:

PREDAVAČI

PLENARNA PREDAVANJA

prof. dr. sc. Dragan Primorac, dr. med. – Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu

doc. dr. sc. Arijana Meštrović, mag. pharm. – FFIP Pharma Expert

prof. dr. sc. Janko Kos, mr. farm. – Farmaceutski fakultet Univerziteta u Ljubljani

  1. sc. Nenad Miljković, mr. ph. – Evropsko udruženje bolničkih farmaceuta

prof. dr Milica Bajčetić – Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

POZVANA PREDAVANJA

doc. dr. sc. Sanko Pandur, dr. med. – Klinički centar Univerziteta u Sarajevu

Elvira Fricke, mag. pharm. – Ordinacija za klasičnu homeopatiju i naturopatske tretmane, Unterthingau, Njemačka

doc. dr. sc. Josipa Bukić, mag. pharm. – Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu

doc. dr. sc. Tarik Čatić, mag. pharm. – SSST Sarajevo

Ana Borić, mr. ph., spec. – Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH

Dr. sc. Amra Ibrić – Marinomed Biotech, Beč, Austrija

prof. dr Bojana Vidović – Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu

Prof. dr. Roberto Della Loggia – Zavod za hemijske i farmaceutske nauke Univerziteta u Trstu, Italija

Doc. dr. sc. Sonja Vučen – Farmaceutski fakultet Univerziteta u Cork-u, Irska