Kotizacije

You are here:

 

RANA KOTIZACIJA do 01.11.2023. godine

400 KM sa PDV-om

KASNA KOTIZACIJA do 09.11.2023. godine

450 KM sa PDV-om

STUDENTSKA KOTIZACIJA

150 KM sa PDV-om

Uplata kotizacija na:

broj računa 1341010310000192

ASA BANKA

Fra Anđela Zvizdovića 1

71000 Sarajevo, BiH

Napomena: račun je aktivan od 04.09.2023. godine